Regionale belangenbehartiger
én netwerkorganisatie

Samen kom je verder’. Vanuit die invalshoek is de Federatie van Ondernemersverenigingen van de Drechtsteden, ook wel de Federatie, in 2006 opgericht. Daarin zijn de krachten gebundeld van negen ondernemersverenigingen uit de regio Drechtsteden. In totaal maken we ons daarmee sterk voor zo’n 1.800 ondernemers.

Binnen de Federatie wordt vanuit eigen kracht samengewerkt. Actieve verbinding, versterking en vernieuwing zijn daarin kernbegrippen. Lokaal richten de ondernemersverenigingen zich op prioriteiten in de eigen gemeenten in aansluiting op de regionale visie en plannen. De regio Drechtsteden doet ertoe: gemeten naar inwonersaantal is zij de ‘5e stad van Nederland’. Daarom is regionale samenwerking de sleutel naar economische groei en ontwikkeling.

Samenwerking Ondernemend
Nederland

Tijdens de openingsdag in 2019 van het Ondernemershuis Nederland van Ondernemend Nederland (ONL) hebben de Federatie en ONL een samenwerkingsverband ondertekend (een zogenaamd Memorandum van overeenstemming - MOU).

Wij werken samen op het gebied van verschillende ondernemerschapsonderwerpen, zoals werkgeverschap, toegang tot personeel, bereikbaarheid, vergunningenbeleid, aanbestedingen en regeldruk. Voorzitter Hans Biesheuvel adviseert regelmatig onze minister-president en overige bewindvoerders. Met deze samenwerking heeft de Federatie direct ‘toegang’ tot politiek Den Haag.

Ondernemers – onderwijs - overheid
Economische- en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling werkt alleen bij een goede balans tussen de groei van het bruto regionaal product én investering in het sociaal domein. Voor een evenwichtige verhouding tussen opbrengsten en kosten is de actieve betrokkenheid van alle partijen van de Drechtstedelijke Triple Helix (ondernemers, onderwijs en overheid) essentieel. Aan de voorzijde van trajecten spelen zij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en aandachtsgebied een belangrijke rol.
Samen kom je verder !
ImageImage
Federatie Ondernemersverenigingen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image