DRECHTSTEDEN,
IN DE BAN VAN...

Image

VERNIEUWENDE
TOEKOMST

Innovatietafels

Innovatietafels zijn initiatieven vanuit ondernemerschap waarbij ondernemers met elkaar iets bereiken wat ze alleen niet kunnen.
Door het creëren van synergie tussen ondernemers wordt bij
ideeën rondom een innovatietafel waar nodig samenwerking gezocht
met
stakeholders zoals overheden, omgevingsdienst, Stedin, Gasunie, provincie, e.d.

Arbeidsmarkt

Het verkleinen van de groeiende en grote mismatch tussen het arbeidsaanbod en de doelgroep in de bijstand door te investeren…

Bereikbaarheid

Vanuit ondernemerschap wordt er gekeken welke opgaven er zijn vanuit Rijkswaterstaat met betrekking tot congestieproblemen in de bereikbaarheid. Door in…

Bouwtafel

Door alle stakeholders rondom bouwen bij elkaar te zetten wordt er gewerkt aan een pro-actieve benadering rondom het probleem van…

Circulair

Vertegenwoordiging in de Regionale Energie Strategie (RES). Andere Innovatietafels: Arbeidsmarkt Waterstoftankstations Energie delen Data Value Drechtsteden Bouwtafel SCALE…

Cyber Netwerk Drechtsteden

Ondernemers worden actief geïnformeerd over cyber risico’s en wat zij kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden te…

Data Value Drechtsteden

Op basis van de faciliteiten in en om de Duurzaamheidsfabriek wordt verkend welke kansen er voor het MKB liggen bij…

Energie delen

Vanuit diverse ondernemersverenigingen worden ondernemers per industrieterrein bij elkaar gehaald om uit te zoeken wat we kunnen doen met de…

Lokaal inkopen

In het Drechtstedelijke aanbestedingsbeleid zorg dragen dat aanbestedingen waar mogelijk gegund worden aan regionale ondernemers. Andere Innovatietafels: Arbeidsmarkt Waterstoftankstations Energie…

SCALE

Betrokkenheid bij de Smart Campus Leerpark (SCALE) om de verbinding te leggen met het regionale bedrijfsleven. Andere Innovatietafels: Arbeidsmarkt Waterstoftankstations…

Waterstof Electrolyzer

Zorgdragen voor diversiteit in de energietransitie. Door middel van een electrolyzer wordt waterstof opgewekt. Daarnaast voorziet het in een warmtenet-,…

Waterstoftankstations

Het realiseren een vliegwieleffect en het doorbreken van het “kip en ei-verhaal” van gebruik van waterstof auto’s versus waterstoftankstations. Door…
Federatie Ondernemersverenigingen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Samen kom je verder !