Overheid en ondernemers aan de slag om regionaal inkopen te versterken.

Ons doel is het creëren van een sterke regionale economie in de Drechtsteden. Dit kan o.a. bereikt worden door als overheid meer aan te besteden bij lokale en regionale bedrijven. Maar hoe we dit het beste kunnen doen? Daarover gingen verschillende ondernemers, bestuurders en ambtenaren met elkaar in gesprek. Dit deden ze tijdens de masterclass aanbesteden op dinsdag 21 maart. De masterclass was een van de afgesproken vervolgstappen na de eerste verkennende bijeenkomst in september.

Met maar liefst 35 aanwezigen trapten Lerry Overgaauw (Smart Delta Drechtsteden) en Wico van Helden (voorzitter Federatie van Ondernemersverenigingen in de Drechtsteden) de masterclass af. Het doel van de bijeenkomst? De dialoog aangaan over de kansen om succesvol te zijn bij het inschrijven op een aanbesteding van de overheid. Kansen werden hierbij bekeken vanuit de opdrachtgever én vanuit de inschrijver. Bas-Jan Kramp van de Servicegemeente Dordrecht gaf daarna nog de nodige toelichting op het regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden gemeenten. Daarna kon de masterclass beginnen.

Gedurende de masterclass, die onder inspirerende leiding van Jos van Alphen van Bouwend Nederland werd gegeven kwam er veel nieuwe en nuttige informatie naar voren en werden de aanwezigen aan het denken gezet. Onderwerpen omtrent de wettelijke regels rondom inkopen en aanbesteden kwamen aan bod. Maar ook vragen zoals ‘Welke ruimte is er en hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan voor zowel de opdrachtgever als de inschrijver?’ zijn uitgebreid behandeld.

Al met al heeft de masterclass veel inzichten en inspiratie opgeleverd. Zo kwamen de eerste suggesties direct na afloop al binnen. Van een automatische melding voor opdrachten die bij het bedrijf passen tot het versimpelen en/of nader toelichten van het inkoop/aanbestedingsproces.

Tot slot

We concludeerden dat dit geen eenmalige actie kan zijn. We willen toe naar een reeks van stappen waarin we gezamenlijk verder gaan om de spreekwoordelijke kloof tussen aanbestedende diensten en potentiële inschrijvers te verkleinen en daarmee de kans op succes bij een aanbesteding voor ondernemers te vergroten. Een flinke uitdaging, maar zeker mogelijk wanneer we een markt creëren waarin deze twee partijen worden samengebracht. Heb jij creatieve ideeën hoe we dit het beste kunnen organiseren? Laat het ons weten via de onderstaande mailadressen!

Opgave.ondernemende.stad@dordrecht.nl
Office@werkgeversdrechtsteden.nl

Dordtse Ondernemer? Kijk dan eens op www.wedo.nl en koop lokaal, ook als ondernemers onderling.