Circulair

Vertegenwoordiging in de Regionale Energie Strategie (RES).

SCALE

Betrokkenheid bij de Smart Campus Leerpark (SCALE) om de verbinding te leggen met het regionale bedrijfsleven.

Bouwtafel

Door alle stakeholders rondom bouwen bij elkaar te zetten wordt er gewerkt aan een pro-actieve benadering rondom het probleem van het behalen van de bouwopgave.

Data Value Drechtsteden

Op basis van de faciliteiten in en om de Duurzaamheidsfabriek wordt verkend welke kansen er voor het MKB liggen bij het gebruik data in de bedrijfsprocessen. Data Value Drechtsteden maakt het mogelijk om de mogelijkheden te verkennen en te vertalen naar innovatie kansen.

Lokaal inkopen

In het Drechtstedelijke aanbestedingsbeleid zorg dragen dat aanbestedingen waar mogelijk gegund worden aan regionale ondernemers.

Cyber Netwerk Drechtsteden

Ondernemers worden actief geïnformeerd over cyber risico’s en wat zij kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden te verkleinen.

Bereikbaarheid

Vanuit ondernemerschap wordt er gekeken welke opgaven er zijn vanuit Rijkswaterstaat met betrekking tot congestieproblemen in de bereikbaarheid. Door in overleg te gaan met overheden, Rijkswaterstaat en te komen tot programma management in plaats van projectmanagement zodat overlast en hinder kan worden beperkt.

Waterstof Electrolyzer

Zorgdragen voor diversiteit in de energietransitie. Door middel van een electrolyzer wordt waterstof opgewekt. Daarnaast voorziet het in een warmtenet-, zuurstof- en energieopslag voorziening.

Energie delen

Vanuit diverse ondernemersverenigingen worden ondernemers per industrieterrein bij elkaar gehaald om uit te zoeken wat we kunnen doen met de energie overcapaciteit op bepaalde delen van de dag. En wellicht is het ook mogelijk om congestie van het elektriciteitsnetwerk te verminderen door onderling delen van de “gezamenlijke” energie. Op welke manier kunnen we energie delen met andere bedrijven?

Waterstoftankstations

Het realiseren een vliegwieleffect en het doorbreken van het “kip en ei-verhaal” van gebruik van waterstof auto’s versus waterstoftankstations. Door dit initiatief zijn er zes vergunningsaanvragen gedaan en worden er drie tankstations nu gerealiseerd.

Arbeidsmarkt

Het verkleinen van de groeiende en grote mismatch tussen het arbeidsaanbod en de doelgroep in de bijstand door te investeren in op de arbeidsmarktgerichte ontwikkelingen van inwoners met een bijstands- of werkloosheidsuitkering en/of beperking; Het leggen van de focus op inclusief werkgeverschap; Het investeren in talenten van werkzoekenden, waardoor iedere werkfitte werkzoekende bij een werkgever kan gaan werken;