Arbeidsmarkt

Het verkleinen van de groeiende en grote mismatch tussen het arbeidsaanbod en de doelgroep in de bijstand door te investeren in op de arbeidsmarktgerichte ontwikkelingen van inwoners met een bijstands- of werkloosheidsuitkering en/of beperking; Het leggen van de focus op inclusief werkgeverschap; Het investeren in talenten van werkzoekenden, waardoor iedere werkfitte werkzoekende bij een werkgever kan gaan werken;